اخبار مراکز تابعه
1398/8/29 چهارشنبه بازدید سرزده استاندار قزوین از مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا

مهندس هدایت الله جمالی پور، استاندار قزوین به همراه  محمد شفیعی، فرماندار شهرستان قزوین، عصر روز 27 آبان 1398 به منظور بازدید از مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا وارد این مرکز شدند.

استاندار قزوین در ابتدا ورود از بخش اورژانس بازدید کرد و ضمن گفتن خدا قوّت به کادر درمان، با بیماران بستری در این بخش به گفتگو پرداخت و از نحوه خدمات دهی به بیماران آگاه شد.

مهندس جمالی پور، سپس با حضور در بخش دیالیز بر بالین بیماران بستری در این بخش نیز حاضر شد و از نزدیک در جریان روند خدمات دهی به بیماران قرار گرفت.

در این بازدید سرزده، بیماران بستری در بخش های مختلف در خصوص خدمات دریافتی و مشکلات خود با استاندار گفتگو کردند.

 
امتیاز دهی