اطلاعیه
ابلاغ ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک

ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در مرداد ماه 99 ابلاغ شد. این دستورالعمل برای کلیه مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت بستری و سرپایی قابل استفاده است.

دریافت طرح و ضوابط نسخه الکترونیک

 
امتیاز دهی