اطلاعیه
سومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار چهاردهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی استاد البرزی" و
"سومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار"،
همچنین "سومین کنگره بین المللی پرستاری استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار"،
به طور الکترونیک و مجازی با همکاری مرکز کنترل عفونت بیمارستان های دانشگاهی ژنو که مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت نیز هست، به ترتیب در تاریخ ۲٠ تا ۲۲ با گروه هدف پزشکی و تاریخ ۲٧ تا ۲٩ آبان ماه سالجاری با گروه هدف پرستاری برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند جهت  کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://cong-phcai.mums.ac.ir/ مراجعه نمایند.

 
 
امتیاز دهی