اطلاعیه
58
اطلاعیه پذیرفته شدگان اولین آزمون علمی صلاحیت حرفه ای پرستاران

به اطلاع پذیرفته شدگان اولین آزمون علمی صلاحیت حرفه ای پرستاران می رساند: افراد قبول شده در روزهای شنبه تا چهارشنبه حداکثر تا مورخه 7/11/1399 به اداره پرستاری دانشگاه واقع در معاونت درمان (به آدرس بلوار آزادگان، نبش خیابان مفتح ستاد شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی قزوین-معاونت درمان- اداره پرستاری)، با همراه داشتن مدارک: کپی کارت ملی، کپی مدرک تحصیل یا حکم کارگزینی، پرینت قبولی در آزمون و تکمیل فرم درخواست صدور پروانه (پیوست نامه ارسال شده به همه مراکز)  از ساعت ۱۲-۱۰ مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی