معرفي مديریت پرستاري
 
 
   نام و نام خانوادگی: فاطمه تيموري
سمت: رئیس اداره خدمات پرستاري
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: سلامت جامعه
لينك رزومه
پست الکترونیک: f.teimouri@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33670043-028 داخلي 242
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 11