• ساعت : ۱۵:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ 
  • کد خبر : ۱۷۵۱۸
تحویل دستگاههای مانیتور،تخت احیا نوزاد،پروب اكوكاردیوگرافی قلب جنین به ارزش تقریبی چهار میلیارد ریال بهمركز آموزشی درمانی كوثر

 

 به گفته دکتر عبداله کشاورز، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به منظور تکمیل تجهیزات پزشکی مورد نیاز در تشخیص و درمان نوزادان، دستکاههای مانیتور،تخت احیا نوزاد،پروب اکوکاردیوگرافی قلب جنین،به ارزش تقریبی چهار میلیارد ریال،تحویل  مرکز آموزشی درمانی کوثر گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0