• ساعت : ۱۳:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 
  • کد خبر : ۱۶۵۹۵
یك مركز غیر مجاز فاقد صلاحیت حرفه ای توسط كارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشكی قزوین شناسایی و فعالیت آن متوقف شد

به گفته دکتر ابوالفضل ابراهیمی مدیر اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یک مرکز غیر مجاز فاقد صلاحیت حرفه ای توسط کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین شناسایی و فعالیت آن متوقف شد.

این مقام مسئول بیان کرد: باتوجه به پیگیری های متعدد و بازدید های نامحسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان قزوین (نظارت بر مطبها) ،یک مرکز غیر مجاز که در آن فردی فاقد صلاحیت حرفه ای اقدام به انجام اموری از قبیل تزریق ژل و بوتاکس و همچنین تبلیغات گسترده در فضای مجازی می نمود، شناسایی شد که با هماهنگی به عمل آمده با اداره اماکن استان،این مرکز تعطیل و فرد خاطی به منظور تعیین تکلیف به اداره اماکن احضار و وسایل این مرکز توسط  این اداره مذکور ضبط و جمع آوری شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0