• ساعت : ۰۹:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۶۸۶۸
یك درمانگاه شبانه روزی بدلیل استفاده از پزشكان فاقد مجوز فعالیت به كمیسیون ماده 11تعزیرات حكومتی معرفی شد

به گفته دکتر ابوالفضل ابراهیمی مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یک درمانگاه شبانه روزی بدلیل استفاده از پزشکان فاقد مجوز فعالیت به کمیسیون ماده 11تعزیرات حکومتی معرفی شد.

 وی افزود: پیرو بازدیدهای به عمل آمده  توسط کارشناسان نظارت بر درمان و عدم توجه این درمانگاه به تذکرات داده شده و محرز شدن تخلف، درمانگاه مذکور به کمیسیون ماده 11تعزیرات حکومتی معرفی شد.

لازم به توضیح است طبق آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود درمانگاه های شبانه روزی موظف به پذیرش 24 ساعته بیماران بوده و باید از پزشکان دارای پروانه فعالیت شهر مربوطه صادره از نظام پزشکی، استفاده نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0