• ساعت : ۱۱:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ 
  • کد خبر : ۲۰۰۴۹
شناسایی یك متخصص جراحی عمومی و یك درمانگاه شبانه روزی متخلف در قزوین

به گفته دکترحبیب اله شجاعی نژاد، مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یک متخصص جراحی عمومی و یک درمانگاه شبانه روزی متخلف در قزوین شناسایی شدند.

وی گفت: باتلاش کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یک متخصص جراحی عمومی و یک درمانگاه شبانه روزی در قزوین به دلیل دریافت وجه خارج از تعرفه به منظور اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0