• ساعت : ۷:۱۸:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
  • کد خبر : ۳۱۷۵
پلمپ یك واحد دندانپزشكی در قزوین

یک واحد دندانپزشکی واقع در یک ساختمان پزشکان در شهر قزوین توسط کارشناسان نظارتی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در روز سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ پلمپ شد.

به گفته دکتر قاسمی دمدانپزشک و کارشناس اداره نظارت بر درمان این واحد دندانپزشکی که مبادرت به کارگیری افراد فاقد صلاحیت و دخالت در امور دندانپزشکی می نمود، در زمان بازرسی تعطیل، پلمپ و مراتب به منظور ارائه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین صورتجلسه گردید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0