• ساعت : ۷:۳۶:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ 
  • کد خبر : ۳۱۸۶
مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشكی قزوین، اینترنتی هم پاسخگوی سؤال هاست

دکتر مهدی زاهدپناه، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از پاسخگو بودنش به سؤال های کارکنان و دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی و گرایشهای مرتبط از طریق پورتال معاونت درمان دانشگاه و زیرپورتال مدیریت امور آزمایشگاهها، علاوه بر مراجعات حضوری و تماس های تلفنی خبر داد.

وی با اذعان به اینکه اضافه بر ساعات اداری، حتی در ساعات غیر اداری و البته در اولین زمان ممکن، پاسخگوی سوال های مخاطبان است؛ گفت: مخاطبان مذکور می توانند از طریق آدرس اینترنتی www.vct.qums.ac.ir زیرپورتال مدیریت امور آزمایشگاهها، «فرم ارتباط با مدیر امور آزمایشگاهها» سؤال های خود را بپرسند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0