• ساعت : ۱۰:۵:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 
  • کد خبر : ۳۲۴۳
در موج پنجم كرونا بیش از نیمی از درخواستهای آزمایش مولكولی كووید۱۹ مثبت اند

 

دکتر مهدی زاهد پناه مدیر امور آزمایشگاههای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن اعلام افزایش چند برابری تعداد درخواستهای آزمایشات مولکولی کووید ۱۹ در پیک پنجم کرونا اعلام کرد: درصد آزمایشاتی که مثبت شده اند در این دوره افزایش یافته و بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

به گفته دکتر زاهد پناه در پیک چهارم حداکثر ۴۰ درصد آزمایشات کووید مثبت بوده اما در این پیک به بیش از  ۵۰ درصد رسیده و نشان از نفوذ بیشتر بیماری در جامعه است.

مدیر امور آزمایشگاهها در ادامه افزود طی روزهای اخیر بطور متوسط روزانه 700 تست pcr در آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام می شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0