• ساعت : ۸:۴۹:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
  • کد خبر : ۳۸۴۷
به زودی ۲۴ تخت دیالیز به ظرفیت درمانی شهرستان تاكستان اضافه خواهد شد

به گفته دکتر علی اکبر کرمی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین فضا، امکانات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شفای تاکستان در دست تکمیل و در آینده‌ای نزدیک بخش دیالیز این بیمارستان با ظرفیت 24 تخت دیالیز به ظرفیت درمانی شهرستان تاکستان اضافه خواهد شد.

 دکتر کرمی در ادامه افزود: در حال حاضر تنها ۶ تخت دیالیز در این شهرستان وجود دارد و بیماران دیالیزی این شهرستان که قریب به ۶۰ تن می باشند خدمات مورد نیاز خود را از شهرستانهای مجاور نیز دریافت میکنند و با افزایش ظرفیت دیالیز شهرستان، بیماران از این خدمت بهره مند خواهند شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0