شهروند گرامي خواهشمند است با اعلام ميزان رضايت خود از هريک از محورهاي ارائه شده در اين پرسشنامه مارا در ارتقاي سطح رعايت حقوق شهروندي ياري فرماييد .
  تاريخ ثبت فرم :   1400/09/07
  اطلاعات کلي   
  شغل :  
  جنسيت :  
  سن :   
  تحصيلات:   
  تعداد دفعات مراجعه براي دريافت خدمت در سال اخير :   
  براي دريافت خدمتي مراجعه نموده ايد؟   
  نام واحد مورد نظر را انتخاب کنيد:   
  نام فرايند مورد نظر را انتخاب کنيد :   
  
  شفافيت فرايندي  
  نحوه ي اطلاع رساني درباره مراحل انجام کار :  
  نحوه ي اطلاع رساني درباره مدارک مورد نياز براي ارائه خدمات:  
  انجام کار براساس ضوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي :  
  
  پاسخگويي و مسئوليت پذيري   
  نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه :   
  به موقع بودن و شفاف بودن :  
  
  تسلط بر فرايند   
  دقت کارمند در انجام کار به گونه اي که نياز به دوباره کاري نباشد:  
  
  زمان فرايند   
  تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت :   
  تعهد و پايبندي به زمان ارائه خدمت در فرم رسيد خدمت :   
  ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت :   
  
  نظام مند بودن فرايند   
  نظم، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امکانات براي دريافت خدمت :  
  دريافت يکباره مدارک و ازلاعات بصورت الکترونيکي يا حضوري در هنگام مراجعه :  
  ارائه اطلاعات تکراري ( کپي شناسنامه، کارت ملي، ارائه چندباره اطلاعات)  به واحدهاي مختلف :  
  احساس نياز به سفارش و توصيه براي دريافت خدمت :  
  
  کليت فرايند   
  احساس رضايت از کل خدمت دريافت شده :  
  ارائه پيشنهاد درخصوص نحوه ارائه خدمات :   
    
  ارسال

گروه دورانV6.0.9.0